Afdelingens regler


Husordener

 Alle afdelinger i Boligforeningen AAB skal have en husorden, som udgør regelsættet for afdelingens beboere. AAB har en standard-husorden, som mange boligafdelinger har valgt at følge, men det er også muligt at udarbejde en lokal husorden for afdelingen.

 

En lokal husorden udarbejdes og godkendes af beboerne i afdelingen på afdelingsmødet og er derfor et udtryk for, hvordan beboerne gerne vil bo sammen.

 

Husorden i PDF 

Tillæg til hus- & haveorden pr. 06.09.2016

 

Overholdelse af husorden

 

Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed, eller blot er på besøg hos en, som bor i afdelingen.

 

Det er bestyrelsen i afdelingen, der har ret og pligt til at tage affære, hvis husordenen ikke bliver overholdt. Oplever du som beboer, at husordenen bliver overtrådt, så henvend dig skriftligt til afdelingsbestyrelsen ved hjælp af denne blanket:

Husorden, overtrædelse


Regler for udlejning af kælderrum

Regler for udlening af kælderrum - opdateret 2016