Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens Sammensætning:

Formand : Jytte Krogh, Ragnhildgade 48, st. tv,  

Kasser : Knud N. Jensen, Rovsingsgade 55, 4 Tv. 

Bestyrelsesmedlem : Bettina Rindom, Ragnhildgade 74, St. Tv.

Bestyrelsesmedlem : Camilla Halberg, Ragnhildgade 16, 1 Tv.

Bestyrelsesmedlem : Stephanie Dalgaard, Ragnhildgade 50, 2.tv.

1. Suppleant: Camilla Hagerman, Rovsingsgade 51, 4.tv.

2. Suppleant: Anette Linneberg, Ragnhildgade 44, 2 Tv.

Web: Erik Voss, Ragnhildgade 42, st. tv.

Repræsentantskabesuppleant: 

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2 år.

Formand genvalgt 2018, skal på valg igen 2020

Kasser genvalgt 2019, skal på valg igen 2021

Bettina genvalgt 2019, skal på valg igen 2021

Camilla genvalgt 2018, skal på valg igen 2020

Stephanie valgt 2019, er på valg igen 2021

Suppleanter er på valg hvert år. 

Bestyrelsens træffetider mandage i lige uger 19-20, Ragnhildgade 66, st. tlf 39294104.

Sidst ændret: October 24, 2019, 17:43