Afdelingsbestyrelsens sammensætning: 

Formand: Jytte Krogh, Ragnhildgade 48, st.tv, jkr.aab41@aab.dk

Kasserer: Bettina Rindom, Ragnhildgade 74, st.tv

Bestyrelsesmedlem: Camilla Halberg, Ragnhildgade 16, st.th, 

Bestyrelsesmedlem: Camilla Hagerman, Ragnhildgade 50, 2.tv

Bestyrelsesmedlem: Burhan Dinc, Ragnhildgade 74, 2.tv

Suppleant: Anette Linneberg, Ragnhildgadce 44, 2.tv

 

Valgperioderne for bestyrelsesmedlemmer er 2 år og for suppleanter 1 år. Genvalg kan finde sted.

Jytte Krogh og Camilla Halberg afgår 2022

Bettina Rindom, Camilla Hagerman og Burhan Dinc afgår 2023