Fremgangsmåden ved leje af fælleshuset er, at man møder op i ejendomskontoret Ragnhildgade 66, st. i åbningstiden mandag-torsdag 9:00-9:30 og medbringer kontant kr. 1.000,00, som er depositum for leje af fælleshuset i en weekend fra fredag eftermiddag til mandag kl. 06:00 hvor nøglen skal være afleveret i afdelingens postkasse.

Depositum betales derefter senest 14 dage før dato for leje af fælleshuset. 

Samme procedure gælder hvis du i stedet vælger at møde i afdelingsbestyrelsens åbn ingstid mandage i lige uger kl. 19-20.

 
Plantegning