Parkering, p-regler

AAB afd. 41+91 .
Interne regler for afdelingens egne p-pladser
Som vedtaget af afdelingsbestyrelsen 20.03.2017.

P-brik til afdelingens egne p-pladser er gratis og udstedes på ejendomskontoret Ragnhildgade 66, st.

P-brik kan udstedes til afdelingens beboere ved forevisning af gyldig registreringsattest eller leasingkontrakt på en personbil og ved forevisning af sygesikringsbevis, hvoraf fremgår at bilens ejer er tilmeldt på en adresse i afdelingen.

Der kan udstedes gratis tilladelse til gæsteparkering. Tilladelse afhentes på ejendomskontoret Ragnhildgade 66, st..

Der kan udstedes én p-tilladelse til én gæst pr. uge. Tilladelsen udfyldes af ejendomskontoret med ankomstdato og udløbstidspunkt. Tilladelsen gælder eet døgn.

Ved udstedelsen af tilladelsen skal lejer forevise sygesikringsbevis. Kan lejer undtagelsesvis ikke selv afhente gæstetilladelsen skal der medbringes fuldmagt fra lejer og lejers sygesikringsbevis.

Åbningstider er følgende: mandag-torsdag 9:00-9:30 og mandag i lige uger 19:00-20:00.

Her i PDF format