Råderet

 

Råderet: Må du lave ændringer i din bolig? 

Råderetten giver beboere i almene boliger ret til at udføre forbedringer i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. På den måde får beboere i almene boliger mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov. 

Forbedringer inde i boligen gælder indretning i køkken, bad, entré og værelser. Men råderetten kan også bruges til at gennemføre forbedringer og forandring uden for selve boligen.

Inden arbejdet sættes i gang

Inden du kan gå i gang med at lave ændringer eller forbedringer i din bolig i henhold til råderetten skal arbejdet godkendes af AAB. Der er loft på det beløb, man kan få godtgørelse for. Beløbet reguleres hvert år. 

Se vores aktuelle takster

Tjekliste til råderetsarbejde

Hvis du er interesseret i at udføre ændringer i din bolig, skal du gøre følgende: