Nedtagning af ikke-bærende skillevæg

  1. Alle udgifter i forbindelse med nedtagningen af ikke-bærende skillevægge, herunder tilladelser, påhviler ansøgeren. Arbejdet må ikke påbegyndes, før man har fået tilladelse fra alle instanser.
  2. Gulvet skal udbedres som resten af det eksisterende gulv.
  3. Tilstødende vægge pudses op og behandles som eksisterende vægge. Loft pudses op og stuk udbedres som eksisterende stuk.